Odborná škola knihvazačská v Uherském Hradišti vystavuje ve Slováckém muzeu

27.02.2018 16:55

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Výstava mapuje stoletou historii knihvazačské školy v Uherském Hradišti, jediné školy tohoto druhu na Moravě. Nechává nahlédnout na krásnou knižní vazbu a představuje osobnosti spjaté s dějinami školy – Rudu Kubíčka, dlouholetého ředitele školy, i jeho významné žáky, Fanka Jilíka, uherskohradišťského knihvazače a spisovatele, a Karla Dudeška, uměleckého knihvazače světového formátu. V závěru jsou představeny výrobky pokračovatelů knihvazačské tradice – žáků oboru Knihař ve škole Mesit.
Vernisáž výstavy je čtvrtek 1. března v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 3. června.

Jiří Jilík