Od pondělí 25. října platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách budov respirátor

24.10.2021 07:04

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Od pondělí 25. října nabývá účinnosti Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN, kterým se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez předepsaných ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb.
„Vzhledem k tomu, že toto nařízení se vztahuje také na všechna pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště, žádáme vás, abyste zmíněné mimořádné opatření dodržovali a nevstupovali do budov úřadu bez předepsaných ochranných prostředků dýchacích cest,“ vzkazuje veřejnosti tiskový mluvčí radnice Jan Pášma.
„Jsme si vědomi, že povinnosti plynoucí z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou pro řadu osob omezující a nepříjemné, ale nastavená pravidla jsou, až na přesně definované výjimky, pro všechny stejná. V našem společném zájmu by měla být na prvním místě ochrana zdraví, a to jak vlastního, tak také ostatních, ale také vzájemná ohleduplnost a respekt, o které vás tímto žádáme,“ dodal Josef Botek, tajemník městského úřadu Uherské Hradiště.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště

Foto: Archiv SNZ