Od dubna se mění systém státem garantovaných slev na jízdném, kraj zároveň zlevní převoz kol

29.03.2022 13:39

ZLÍNSKÝ KRAJ - Od 1. dubna mění stát systém slev na jízdném ve veřejné dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících ve spojích Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). „S účinností od 1. dubna budou děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let mít nárok na slevu z jízdného ve výši 50 %. Sleva 75 % z jízdného zůstane zachována pouze pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P,“ uvedl Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).
„Nárok na slevu musí prokázat cestující od 15 do 18 let a cestující nad 65 let platným osobním dokladem s fotografií, studenti ve věku 18–26 let studentským průkazem s fotografií. Děti do šesti let se i nadále přepravují bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího držitele průkazu ZTP/P,“ dodal Martin Štětkář.
Na linkách IDZK platí v současné době kilometrický tarif. Cestující platí 1,20 Kč za kilometr jízdy + 9 korun nástupní sazbu. K platbě je možné využívat hotovost, platební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka či ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi spoji do 30 minut (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji). Slevy se počítají z plného jízdného a zaokrouhlují se vždy na celé koruny dolů.
„Výše slev je nastavená státem, my na ni vliv nemáme,“ konstatoval Martin Štětkář. Zlínský kraj ovšem od dubna stanovuje jednotnou cenu za převoz kol, a to 10 korun bez ohledu na délku trasy. Cena bude platit jak ve vlacích, tak v sezónních cyklobusech.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ