Od 11. října se ve Zlínském kraji spustí sběr předžádostí ke Kotlíkovým dotacím

08.10.2021 12:36

ZLÍNSKÝ KRAJ – Od září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. „Proto bude v rámci kotlíkových dotací 2021+ podporována výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních objektech. Výměna může být realizována od 1. ledna 2022 a žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Kotlíkové dotace realizované kraji se v této výzvě zaměří na nízkopříjmové domácnosti, což jsou domácnosti, kde jeden člen v loňském roce vydělal maximálně 170 900 Kč čistého příjmu, nebo domácnosti složené ze seniorů, kteří pobírají starobní důchod či z osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně. Těmto žadatelům pokryje nová kotlíková dotace až 95 % nákladů na výměnu kotle. Pokud si nebudete vědět rady, zda právě vy máte na dotaci nárok, neváhejte se obrátit na naše krajské pracovníky, kteří nabízí odborné poradenství,“ vysvětlil Lubomír Traub, náměstek hejtmana zodpovědný za strategický rozvoj.
Výše podpory Kotlíkových dotací 2021+ se bude odvozovat od druhu nového kotle:
plynový kondenzační kotel - dotace až 100 000 Kč, kotel na biomasu -  dotace až 130 000 Kč,
na elektrická a plynová tepelná čerpadla -  dotace až 130 000 korun.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Na dotace na zastaralá topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám Státního fondu životního prostředí, kde je možné žádat už nyní. Zlínský kraj doposud realizoval tři programy „kotlíkových dotací“, v rámci kterých bylo realizováno a proplaceno 4 417 výměn kotlů v celkové výši 496 606 611 Kč.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj