Obyvatelé Rybníků diskutovali o regeneraci svého sídliště

03.07.2021 08:23

VSETÍN – Vsetínská radnice plánuje realizaci celkové regenerace sídliště Rybníky. Koncem června proto zorganizovala v prostorách Alceda veřejné projednání připravovaného projektu. „Zúčastnilo se jej přibližně pět desítek občanů, kteří byli seznámeni s navrženými úpravami a mohli je připomínkovat,“ řekla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

V letošním roce radnice po sedmi letech ukončí regeneraci sídliště Luh, do které bylo celkem investováno více než 50 milionů korun. Zároveň však připravuje další velkou akci, kterou bude regenerace sídliště Rybníky.
„Na základě veřejné soutěže již máme vybraného projektanta, který zpracováváprojektovou dokumentaci,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že aktuální návrh úprav vychází ze studie, která byla s občany diskutována již v roce 2017.

Občané tak byli seznámeni 24. června v Alcedu se změnami, ke kterým došlo oproti zmíněné studii. Projektanti zde představili své návrhy řešení úprav jednotlivých částí sídliště, a to z pohledu změn na veřejných prostranstvích i v systému dopravy a parkování. Zabývali se tak například modernizací dětských hřišť, odpočinkových prostor, ale i problematikou nedostatku parkování.
„Zadání pro projektanty bylo zaměřit se na možnosti navýšení počtu parkovacích míst a zároveň zachovat v co nejvyšší míře stávající zeleň, především vzrostlé stromy,“ přiblížil starosta s tím, že podle současného návrhu by na Rybníkách přibylo asi 150 nových stání. Počítá se také s obnovou povrchů většiny komunikací.

Radnice samozřejmě hodlá vyjít vstříc samotným obyvatelům sídliště Rybníky, kteří v regenerované lokalitě budou žít. Ti tak mohli po představení návrhu vznášet dotazy a připomínky, jež byly zaznamenány, a projektanti společně se zástupci města se jimi nyní budou zabývat a případně je do projektu zapracovávat.
„Studii můžete najít i na webu městawww.mestovsetin.cz pod odkazem na jeho titulní straně, a své případné připomínky adresovat do konce července formou e-mailu na adresu jana.kostkova@mestovsetin.cz,“ informoval Jiří Růžička.

Finální projektová dokumentace by měla být zpracována přibližně do poloviny roku 2022. Následně by na podzim příštího roku mohly být zahájeny první práce. „Vzhledem k předpokládanému rozsahu projektu a jeho finanční náročnosti v řádu mnoha desítek milionů korun se budeme snažit získat na jeho realizaci dotační prostředky. Revitalizace sídliště bude rozdělena do etap, které se uskuteční postupně v průběhu dalších několika let, obdobnějako tomu bylo v případě letos dokončované regenerace Luhu,“ uzavřel starosta Růžička.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín