Obyvatelé Bílan a Těšnovic uspořádali za pomoci dotace akce pro veřejnost

11.07.2024 10:05

KROMĚŘÍŽ - Zdravé město Kroměříž nabízí každoročně pořadatelům akcí pro veřejnost příspěvek na organizaci, a to z projektu Podpora občanské aktivity pro komunitu. Projekt vznikl s cílem podpořit činorodé občany města Kroměříže, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel. Zájemci mohou o finanční podporu požádat také letos, a to nejpozději do konce srpna.
„Dotace je určena na podporu aktivit zaměřených na kulturu, sport, vědu a vzdělávání, životní prostředí, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který má projekt Zdravé město Kroměříž na starosti.

Na letošní rok bylo v rozpočtu města připraveno na projekt Podpora občanské aktivity pro komunitu 50 tisíc korun. Se svou žádostí o finanční podporu již uspěly dva projekty. Prvním byl Překážkový běh pro děti v Bílanech, jehož pořadatelé dostali 10 tisíc korun, za které pořídili pro účastníky akce medaile, ceny a občerstvení a pronajali zábavné atrakce. Druhou podpořenou akcí bylo Hodkové odpoledne Těšnovice, kde pořadatelé z dotace ve výši 8.459 korun uhradili vystoupení žongléra, výzdobu a sladké odměny pro děti.

 „O peníze na realizaci akce může požádat kdokoliv z obyvatel města Kroměříže a jejích místních částí. Podmínkou je, aby připravovaný program byl určen pro obyvatele města, konal se do konce letošního roku a vstup byl pro veřejnost zdarma. Maximální příspěvek na jednu akci je 10 tisíc korun a může pokrýt až stoprocentně náklady na její přípravu a organizaci,“ sdělila Šárka Kučerová z redakce Kroměřížského zpravodaje.
Pořadatelé po skončení akce vyúčtují skutečné náklady a podle jejich výše dostanou peníze. Z příspěvku lze hradit nájemné, odměny do soutěží, knihy, pomůcky a tisk, kancelářské potřeby, propagační materiály a také konzultační, poradenské a vzdělávací služby. Žádosti o podporu je možné podávat do 31. srpna na adresu Michaela Jiříková, Město Kroměříž – Projekt Zdravé město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž. Podrobné informace o projektu získají zájemci na webových stránkách Zdravého města www.zdravemestokromeriz.cz.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Kroměříž