Občané rozhodovali o podobě rekonstrukce sídliště Koračanské Paseky

02.07.2021 14:07

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Dvoudenní veřejné projednání na téma Koryčanky…a jak dál, kterého se zúčastnilo okolo stovky občanů, se konalo v úterý 29. a ve středu 30. června na sídlišti Koryčanské Paseky. Zúčastnění formovali záměr, jakým směrem by se změna sídliště měla ubírat,
„Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky by měla začít v příštím roce a celkové náklady přesáhnou 100 milionů Kč. Právě na jaře tohoto roku odborná komise vybírala architektonickou kancelář, která bude tuto revitalizaci projektovat. Do poloviny dubna měli občané možnost hlasovat o návrhu, který se jim nejvíce líbí či nelíbí a zároveň zasílat požadavky a podněty na změnu. Odborná komise a rada města zvolila jako vítězný projekt, právě takový návrh, který je nejvariabilnější a bude do něj nejsnazší zapracovat podněty od obyvatel daného sídliště,“ uvedla tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

Právě ve složení zpracovatelů studie kanceláře Per Partes, zástupců vedení města a obyvatel sídliště probíhalo dvoudenní veřejné projednání. V úterý byla projednávána jižní část sídliště a ve středu se pozornost přesunula právě na část severní. „Přišli jsme za lidmi se studií, která je zatím nástřelem, jakým směrem by se sídliště mohlo změnit. A právě za tyto dva dny jsme od občanů sesbírali podněty, co by zde chtěli, kolik parkovacích míst, jakou zeleň a kde, zda jsou pro nebo proti dětským hřištím a mnoho dalšího. Teď bude naším úkolem spolu s architekty podněty podrobně rozebrat a zjistit, do jaké míry jsou realizovatelné, tak aby bylo vyhověno potřebám obyvatel. Zároveň chci poděkovat všem organizátorům z MěÚ, Středisku volného času a hlavně občanům, že si našli čas a dorazili za námi,“ dodal místostarosta města Jan Kučera.

Během července budou připomínky a podněty zpracovány do přehledné podoby a zveřejněny na webové stránce města wwww.roznov.cz/revitalizacekorycanskepaseky. Přes léto se podněty projednají s architekty a na podzim pravděpodobně proběhne další veřejné projednání s představením studie včetně zapracovaných podnětů. První etapa revitalizace by měla začít na jaře roku 2022.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm