O náhradu škod požádali kraj chovatelé uhynulých ovcí i ryb

06.01.2022 08:52

ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhrady škod, které způsobili zvláště chránění živočichové vlk obecný a kormorán velký, proplatí Zlínský kraj. Ten mezi tři žadatele rozdělí celkem 398 056 korun. Zdrojem financí je státní rozpočet.

„Dvěma chovatelům proplatíme dohromady přes 17 tisíc za usmrcené ovce a více než 380 tisíc vyplatíme majiteli rybníků, kterému škody na rybách způsobil kormorán velký,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkov.

Na základě zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy jsou hrazeny škody způsobené bobrem evropským, vydrou říční, losem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a vlkem. Do roku 2023 budou hrazeny také škody způsobené kormoránem velkým, který již není v seznamu zvláště chráněných druhů živočichů.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj