Nový šéfdirigent FBM chce navázat na práci svých předchůdců

18.10.2015 10:35

ZLÍN - Filharmonie Bohuslava Martinů vstoupila do jubilejní 70. sezony s novým uměleckým šéfem Vojtěchem Spurným (*1964), předním českým dirigentem, klavíristou, cembalistou a pedagogem.
"Když se mne před půldruhým rokem na jedné z našich pražských schůzek ředitel filharmonie zeptal, co bych řekl, kdyby mi nabídl šéfování zlínského orchestru, odpověděl jsem mu, že vyplní mé přání. Je to opravdu tak, já totiž oproti jiným kolegům mám výhodu v tom, že nejdu do neznáma. Zlínský orchestr znám, hostuji tady už deset let. Za tu dobu mám v orchestru řadu přátel a kromě pracovních aktivit mám ve Zlíně i mimopracovní vztahy. Pro dobré vzájemné působení je to zásadní věc. Děláte-li někde uměleckého šéfa, musíte mít důvěru orchestru a to se nedá udělat jinak, než na základě osobních vazeb," řekl v úvodu nový šéfdirigent.
Vojtěch Spurný uvedl, že za deset let prožil s orchestrem hodně. Byl svědkem proměn orchestru, svědkem práce obou jeho předchůdců, na kterou hodlá navázat. "Filharmonie Bohuslava Martinů (FBM) měla v uplynulých letech štěstí na výborné šéfy, ať už Jakuba Hrůšu nebo Stanislava Vavřínka. Jsou to vynikající kolegové a pro mě v tomto slova smyslu je i zavazující přijít po nich a zároveň je to i výzva, co přinesu nového. Pochopitelně šéfování u orchestru je po umělecké stránce jakýsi součin toho, co si přeje šéfdirigent, co si přeje publikum, abonenti a co si přeje orchestr," prozradil.
Za rozhodující v nadcházející jubilejní sezoně považuje, aby orchestr byl schopnen adekvátně interpretovat hudbu všech stylových období, což u symfonického orchestru není zcela běžné. "Zároveň by dramaturgie, kterou nabízíme našim abonentům, měla mít co nejširší stylový rozkmit. Stručně řečeno, rád bych pokračoval v tom, co jsem tady už deset let dělal. FBM ve Zlíně je jediný orchestr, s kterým spolupracuji v Čechách. Hráči ve zlínské filharmonii jsou ochotní k experimentům, nechybí jim chuť vyzkoušet nevyšlapané cesty. Zejména teď, kdy se orchestr omladil, je potěšující sledovat, že se brání vzniku jakékoliv škodlivé rutiny," nastínil cestu filharmonie pod jeho vedením.
Jako každý dirigent má i Vojtěch Spurný své oblíbené skladatele, které by rád uvedl. "Mým snem je v průběhu tří let uvést kompletní provedení všech Dvořákových symfonií, protože jsme je tady ještě neslyšeli. Patří sem i Bohuslav Martinů a také některá velká kantátová či oratorní díla, např. Haydnovo Stvoření, které máme na programu v této sezoně a na něž se velice těším," prozradil své přání šéfdirigent.
Filharmonie natočila nedávno CD a umělecký šéf by v tomto trendu rád pokračoval. "Chtěl bych, aby orchestr více natáčel, protože ohlas na naši první desku byl v odborných kruzích velmi velmi pozitivní. Rád se také zapojím do všech aktivit, které na mě tady čekají. Nejsou to jen abonentní koncerty, ale i aktivity napůl společenské, jako novoroční koncerty, ples a podobně, což někteří moji kolegové považovali za nutné zlo. Myslím si, že je to ale nutné, protože orchestr v takovém městě jako je Zlín, nežije jenom z abonentních koncertů, ale také z ostatních aktivit," je si vědom úkolů, které na něj čekají.
"Další věc, do které bych se rád namočil, jsou výchovné koncerty. Myslím si, že je naprosto nevyhnutelně nutné, aby všechny orchestry a zlínská filharmonie má v tom velmi slibně nakročeno, spolupracovaly s mládeží a vychovávaly nové publikum. To je v současné době, kdy se hovoří o úbytku posluchačstva, velice důležité," zdůraznil na závěr Vojtěch Spurný.
Vlastimil Langer
Vojtěch Spurný. Foto: Archiv Filharmonie B. Martinů