Nový rektor Univerzity Tomáše Bati byl slavnostně uveden do funkce

28.03.2023 17:36

ZLÍN – Již čtvrtý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), profesor Milan Adámek, dnes složil před akademickou obcí rektorský slib, čímž byl symbolicky uveden do své funkce. Slavnostní inaugurace, která se traduje po staletí a přispívá k pospolitosti akademické obce a sounáležitosti všech vysokých škol, se v univerzitní aule zúčastnilo přes 440 hostů z celé České republiky i ze zahraničí. Dorazil i pravnuk Tomáše Bati, pan Tomas Archer Bata, a světoznámá architektka profesorka Eva Jiřičná.
„Během slavnostního ceremoniálu převzal profesor Milan Adámek od svého předchůdce, profesora VladimíraSedlaříka akademické symboly. Rektorské žezlo, znak pravomoci nad celou akademickou obcí, a zlatý řetěz, znak důstojnosti nejvyššího akademického úřadu a symbol práv rektoru propůjčených. Následně složil rektorský slib. Během obřadu byli také představeni noví prorektoři. Zároveň zazněly dvě skladby v podání známé operní pěvkyně, sopranistky Kateřiny Kněžíkové a pianisty Vojtěcha Červenky,“ uvedla Petra Svěráková, tisková mluvčí univerzity.
Do funkce rektora profesora Adámka zvolil akademický senát Univerzity Tomáše Bati 20. září 2022 a jmenován byl bývalým prezidentem České republiky Milošem Zemanem s účinností od 15. prosince 2022. Profesor Milan Adámek je s univerzitou spjat již 25 let. Profesně se zaměřuje na obory bezpečnostní technologie a měření. Absolvoval doktorský studijní obor Technická kybernetika na Fakultě technologické (FT) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2008 se habilitoval a v loňském roce byl jmenován profesorem pro obor Řízení strojů a procesů. Po vzniku Fakulty aplikované informatiky (FAI) v roce 2006 se stal jejím proděkanem a v letech 2014 – 2022 působil na postu děkana této fakulty. Tím se významně podílel na jejím rozvoji i na vybudování Vědeckotechnického parku ICT a výzkumného centra CEBIA-Tech.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně