Novinářské smeče: emoce, humor, vydařený tenisový den

23.02.2020 19:01

ZLÍN - Po velmi vydařeném 25. ročníku fotbalového Press cupu, který tradičně pořádá Syndikát novinářů Zlínského kraje, se organizátoři po dvou týdnech vydali i tenisovou cestou.

Tenisový turnaj Novinářské smeče neboli Köča cup se taky povedl.

Dříve i později narození si zahráli do sytosti. Ředitel turnaje Jiří Novák opět určil zajímavý hrací systém. Deset dvojic si to rozdalo „supertiebreakově“  každý s každým. Jednotlivé zápasy do dvanácti bodů přinášely neskutečné emoce a úsměvy. O to tentokrát šlo v prvním plánu. Jasnou ozdobou zpravidla mužské domény byla Lenka Kolenovská ze zlínské Umiverzity Tomáše Bati. Zdobila samozřejmě – ale nejen – tenisovým uměním. Pořadatelé ze Syndikátu novinářů připravili krásné poháry pro nejlepší páry, stejně tak individuální ceny. Mimo jiné pro pár Uhlár- Strnad, který měl nejvíce pod čepicí. Odměnou byly stylové pokrývky hlavy z minulého tisíciletí. Jiří Strnad dostal rovněž medaili pro nejkrásnějšího muže. Co se tenisu týče, šlo o dramatické boje velmi slušné kvality. Ředitel Novák sečetl porci 45 bitev a předal výsledky předsedkyni zlínského syndikátu Janě Bubeníkové.

Ta předala ocenění nejlepším: 1. Nuhlíček – Čada

                                                 2. Novák – Konior

                                           3.  Kögler – Běták

Rudolf Maňas

Text, foto: Jan čada