Nové rozšířené funkce Vyjadřovacího portálu

05.12.2021 11:12

OLOMOUC/ZLÍN - Společnost Moravská vodárenská, a.s., s cílem zlepšit své nabízené služby a rovněž zvýšit komfort svých zákazníků, připravila další rozšíření funkčnosti stávajícího Vyjadřovacího portálu na webových stránkách společnosti www.smv.cz.

Dosud mohli všichni žadatelé (stavebníci, projektanti, investoři i soukromé osoby) elektronicky zadávat pouze žádosti o podklady k zařízení v provozování naší společnosti. Nově mohou žadatelé využít také možnosti elektronického podání žádosti o vyjádření k jednotlivým fázím stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

„Výhodou Vyjadřovacího portálu je možnost zaslání žádosti z klidu své kanceláře či pohodlí svého domova, kdy je zvláště v současné nepříznivé koronavirové situaci žádoucí více omezit setkávání lidí a tím snížit možnosti přenosu nemoci. Zákazníci se tak nebudou muset díky vyjadřovacímu portálu setkávat v uzavřených prostorách technických center či pošt, na které byly listinou formou vypracované žádosti dříve doporučeně zasílány. Nová služba má bezpochyby i svůj ekologický přínos – sníží se potřeba tisku jednotlivých částí projektové dokumentace, resp. vypracovaných stanovisek,“ uvedla tiskové mluvčí společnosti Markéta Bártová. 

Případná komunikace s žadatelem bude probíhat e-mailem pod číslem jednacím, uvedeném v jeho žádosti. Taktéž vyhotovené vyjádření obdrží žadatel na jím zadanou e-mailovou adresu. Tuto novou službu, která splňuje podmínky pro ochranu osobních údajů nabízí MOVO svým zákazníkům zcela zdarma.

„V současnosti bude stále umožněno podat žádost o vyjádření ještě i všemi dosud využívanými způsoby (osobně, poštou, e-mailem). Všechny tyto způsoby podání však budou do budoucna utlumovány a po uplynutí přechodného období bude možné podat žádost o vyjádření pouze elektronicky přes náš Vyjadřovací portál,“ dodala tisková mluvčí.
Vlastimil Langer

Zdroj: Moravská vodárenská, a. s.