Nové Hurdisky jsou v projektové přípravě

21.11.2021 08:41

OTROKOVICE - Posledních pár nájemníků zbývá do vyklizení starých tzv. Hurdisových domů. Všichni dosud odstěhovaní našli nový domov buď v jiných městských bytech, nebo v jiné formě nájemního bydlení. Město již vybralo zpracovatele projektu Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Vlnu nejistoty vyvolala na počátku roku zpráva o bourání starých Hurdisových domů, které byly ve špatném stavu, a město stálo před otázkou, jak se situací naložit. „Po zvážení všech analýz jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že nejlepší varianta bude objekty zbourat a postavit zde nové byty určené k zajištění obecního nájemního bydlení s využitím dotačních prostředků na sociální a dostupné bydlení. Všem nájemcům jsme současně nabídli pomoc, při hledání nového bydlení,“ zdůraznila starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Právě obava o střechu nad hlavou vyvolala řadu reakcí mezi občany. Pracovníci úřadu ale nezaháleli a všechny dotčené kontaktovali s podáním informací a nabídkou pomoci, při řešení této situace. Těm, co zájem projevili, se společnými silami podařilo najít nový domov.  

Vzhledem k citlivosti celého tématu byla jednou ze zvažovaných variant i rekonstrukce objektů. K té ale nedošlo.
„Budovy jsou v takovém technické stavu, že jejich oprava je téměř nereálná a finančně by byla nákladnější než demolice a nová výstavba. Navíc počet bytů bude navýšen a život v novém přinese lidem vyšší komfort bydlení,“ vysvětluje kroky, které vedly k rozhodnutí, starostka.

Projekt Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice počítá s výstavbou 44 bytů v rámci tří bytových domů. Převládat budou byty dvoupokojové, kterých má město nedostatek, a po kterých je aktuálně v rámci městského nájemního bydlení nejvyšší poptávka. Domy budou nepodsklepené, zastřešené plochou střešní konstrukcí. Sociální bydlení v Otrokovicích díky projektu Nové Hurdisky tak dozná radikálních změn k lepšímu.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice