Nejvyšší zástupci kultury ze všech krajů České republiky jednali ve Zlíně

26.09.2022 12:24

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní zodpovědní za oblast kultury z celé České republiky se minulý týden sešli ve Zlíně. „Kulturní komise Rady Asociace krajů ČR se na dvoudenním jednání ve Zlíně zabývala zákonodárnou a dotační politikou, řešila digitalizaci v paměťových organizacích, koncepci památkové péče a diskutovalo se rovněž o instalaci fotovoltaických zařízení nejen na památkově chráněné objekty,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Členy komise jsme seznámili se zákonodárnou iniciativou Zlínského kraje, jejímž předmětem je novela zákona o státní památkové péči, kterou by se památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny mohly stát účelovými územními prvky. Představili jsme pro Zlínský kraj speciálně vyvíjený systém evidence sbírkových předmětů v paměťových institucích a společně jsme připravili výzvu směrem k vládě, aby do rozpočtu pro kulturu šlo jedno procento ze státního rozpočtu,“ uvedla radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.
Členové komise pak společně navštívili slavné vily Zlínského kraje, Památník Tomáše Bati, stavby architektky Evy Jiřičné, Baťův mrakodrap i moderní expozice ve 14|15 Baťově institutu.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj