Nejpřívětivějším úřadem v kraji se stal zlínský magistrát

05.12.2021 07:04

ZLÍN – Magistrát města Zlína bodoval v šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. V rámci Zlínského kraje získal 1. příčku a stal se tak nejpřívětivějším úřadem v kraji. Následoval jej úřad města Otrokovice a Valašské Klobouky. Vítězné úřady jsou, na základě hodnotících kritérií soutěže, považovány za nejpřívětivější pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb.

„Motivační soutěž Přívětivý úřad je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb občanům. Úřady jsou hodnoceny podle více než sedmdesáti kritérií. V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad se hodnotila například přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19. Cílem soutěže je ocenit zejména snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu ke svým klientům,“ sdělil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Hodnotí se zejména poskytování nadstandardních služeb nad rámec běžných služeb nebo služeb realizovaných v nadstandardní kvalitě. O tyto cíle Magistrát města Zlína usiluje dlouhodobě, proto nás ocenění naší snahy velmi potěšilo. Stojí za ním práce mnoha kolegů, kteří se na zavádění inovací podílejí. Velmi jim děkuji a věřím, že ve své práci, která je mnohdy nad rámec stanovených postupů, budou i nadále pokračovat a ocení je nejen organizátor soutěže, ale především občané města Zlína.“ uvedl tajemník Magistrátu města Zlína Tomáš Lang.

K soutěži vyšla i tradiční sbírka příkladů dobré praxe, která má sloužit dalším městům jako inspirace. Podrobnosti o soutěži Přívětivý úřad jsou k dispozici na webu organizátora soutěže Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz.
Text a foto:Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína