Našli se zlínští andělé

06.04.2021 17:33

ZLÍN – Ocenění Zlínský anděl za rok 2020 si odnesou čtyři ženy.  Z nominovaných sedmi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je vybrala Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína. Zlínským andělem se tak stala Michaela Stýblová, Jana Chovancová, Hana Božková a Pavlína Slouková.
„Obětavé sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách hledáme a oceňujeme pátým rokem. Jejich náročná práce pro ty nejohroženější z nás je často pro společnost bohužel neviditelná. Smysl ocenění proto není jenom o samotném poděkování konkrétním pracovníkům, ale také snahou o posílení prestiže těchto profesí v očích veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora města Zlína pro sociální oblast Aleš Dufek. 

Jana Chovancová  pracuje 11 let ve zlínské Naději. Nejdříve působila v pozici vedoucí Domu pokojného stáří nyní je vedoucí dvou denních stacionářů pro lidi s demencí, které vznikly pod jejím vedením. Šíří moto „na život s demencí nemá nikdo zůstat sám“ a bourá mýty o demenci mezi občany města Zlína a okolí a v médiích. Pracuje také pro Českou alzheimerovskou společnost jako auditorka a koordinátorka. 

 Michaela Stýblová je ředitelkou Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín, kde pracuje od roku 2009. Jakýkoliv požadavek o zajištění klientů pro ni není nikdy problém, ať už se jedná o nemohoucího člověka bez přístřeší nebo osamoceného seniora bez péče. Po vypuknutí pandemie Covid-19, byla nápomocna Odboru sociálních věcí MMZ a do terénu okamžitě poskytla první dobrovolníky. Sama byla v tzv. první linii a zároveň koordinátorka. Její motto zní: I malá pomoc má smysl. 

 Pavlína Slouková pracuje pro organizaci ABAPO, v rámci níž poskytuje službu osobní asistence. O klienty pečuje s velkou starostlivostí, pečlivostí a nad rámec svých pracovních povinností. Do života klientů, ale i jejich blízkých vnáší vždy úsměv, radost a pohodu, a to i v tíživých situacích, jako je nemoc a odcházení ze života. Její péče a lidský přístup je příkladný.

 Hana Božková je od roku 2006 pracovnicí v sociálních službách Charity Zlín. Při práci terénní pečovatelky ji charakterizuje profesionalita, ochota, zájem o člověka a laskavost. Je vnímavá k problémům a starostem klienta i jeho nejbližší rodiny. Podle kolegů v Charitě je „sluníčko“ rozdávající úsměv. Péče o druhé se jí stala posláním.

Ocenění s pamětním listem a dárkem bude vybraným pracovnicím předáno, jakmile to epidemiologická situace dovolí.  Statut ocenění sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Zlínský anděl Rada města Zlína schválila v roce 2016.

Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína