Náměstek hejtmana Lubomír Traub jednal se zástupci mikroregionu Horní Vsacko

02.02.2021 16:05

KAROLINKA – O tom, jak dále rozvíjet cestovní ruch na Valašsku, a to konkrétně v údolí Vsetínské Bečvy, jednal náměstek hejtmana Lubomír Traub se starosty obcí Sdružení Valašsko-Horní Vsacko a zástupci místní destinační společnosti ve Velkých Karlovicích.
„Postupně se přímo v terénu seznamuji s lidmi v obcích a mikroregionech a také s pracovníky jednotlivých destinačních managementů působících na území Zlínského kraje. Zjišťuji, v čem jim můžeme být z pozice kraje nápomocni. Pro cestovní ruch je důležité, aby se rozvíjely nejen jednotlivé obce, ale celé přirozené mikroregiony a jejich turistická infrastruktura i nabídka. Velmi si proto cením toho, že obce s destinačními managementy spolupracují a tento cíl společně realizují,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.
Zároveň konstatoval, že v jednotlivých destinačních společnostech, jak se zatím mohl osobně přesvědčit, pracují lidé s velkým nadšením, protože mají k danému místu vztah, dobře ho znají a spolupracují se starosty. Právě tento styl a směr spolupráce je zásadní předpoklad pro dobrý rozvoj cestovního ruchu.
Lubomír Traub ubezpečil zástupce mikroregionu Horní Vsacko, že navzdory době covidové Zlínský kraj nezastaví investice, které jsou důležité pro cestovní ruch včetně podpory významných dálkových cyklotras, na něž má kraj vyčleněno 13 milionů korun. Rovněž jsou uvolněny dotace na údržbu běžkařských tras. Ujistil přítomné, že považuje za stěžejní v této době aktivní propojení nejen veřejné správy, ale i podnikatelských subjektů, které utváří cestovní ruch.
„Za jednu z priorit považuje Lubomír Traub nutnost modernizace již zastaralého webu Východní Moravy tak, aby byl kompatibilní s ostatními weby destinačních společností v kraji a vybrané informace se automaticky do jednotlivých webů propisovaly,“ řekla Helena Mráčková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
Předseda sdružení Miroslav Koňařík, který je zároveň starostou Velkých Karlovic, sdělil, že se v současné době přiklání především k rozvoji sportovních a turistických aktivit v oblasti. Připomněl,  že jedním z nejvýznamnějších projektů bylo vybudování Cyklostezky Bečva ve směru Velké Karlovice – Vsetín
Starostka města Karolinka Marie Chovanečková upozornila na neúnosnou situaci kvůli uzavření provozoven a ski areálů a ostatní členové sdružení se přiklonili k napsání společného dopisu, který by byl apelem na vládu ohledně zvážení možnosti znovuotevření ski-akeálů. Tuto iniciativu náměstek Traub podpořil. Jednání Asociace krajů pro cestovní ruch se uskuteční v pondělí 8. února.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj