Nájemci městských nebytových prostor mohou opět využít slevu na nájemném

19.06.2021 16:09

ZLÍN – Zlínský magistrát i nadále poskytuje úlevu na nájemném za městské nebytové prostory i v dubnu a květnu. O tom, že podnikatelé a další subjekty postižené kovidovými opatřeními zaplatí méně, rozhodla v červnu Rada města Zlína.
„Nájemcům městských nebytových prostor nabízíme další možnost snížení nájemného, o které mohou požádat zpětně. Trvá podmínka, aby nájemce k datu podání žádosti o snížení nájmu měl uhrazeny veškeré závazky vůči městu za dané období,“ uvedl Jiří Korec, primátor města Zlína.
Snížení nájemného bude jednotlivým žadatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 12. července. Celková výše snížení, tedy za uvedené dva měsíce, však musí převýšit alespoň 2 000 korun. Nižší slevy poskytnuty nebudou.

Nájemné bude opět sníženo:
- restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %,
- cestovním kancelářím o 30 %,
- spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %,
- nájemcům, jejichž provozovny byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, o 50 %.

„Nájemné bude snižováno stejným způsobem jako dosud. Žádost nemá předepsaný formulář, stačí běžný dopis, může být zaslán do datové schránky města nebo na e-mail najem@zlin.eu,“ doplnil Tomáš Melzer, tiskový mluvčí zlínského magistrátu.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína