Najde zlínská univerzita odborníky na stavbu nové nemocnice?

10.01.2019 18:10

ZLÍN - Při sledování průběhu prvního krajského zastupitelstva to vypadalo, že je již definitivně rozhodnuto dilema, zda rekonstruovat stávající areál KNTB ve Zlíně nebo postavit novou nemocnici v Malenovicích. Bylo evidentní, že hejtman cíleně upřednostňuje výstavbu na zelené louce. Ovšem poslední slovo mají zastupitelé. Rozhodnout by měli na březnovém jednání. Na tomto zasedání bylo schváleno složení výboru pro výstavbu Nové Baťovy nemocnice. Má devět členů - zástupců všech politických stran. Jejich prvním úkolem je rozhodnout, kdo vypracuje oponentní posudky na obě varianty, o kterých se rozhoduje. Z logiky věci by se měli shodnout na úplně nestranné organizaci. Nebudou to mít lehké. Hejtman již dopředu upřednostňuje zlínskou Univerzitu T. Bati. Naskýtá se otázka, proč by to měla být zrovna ona, když nemá odborníky ani na zhodnocení stavební ani medicínské části… A také je důležité, jak současné vedení kraje zajistí finanční krytí výstavby nové nemocnice. Toto by při rozhodování mělo především zajímat zastupitele. Mají v rukou osud kraje na desetiletí dopředu. -nab-