Nadace Jana Pivečky pomáhá zaměstnávat zdravotně postižené

25.06.2015 17:58

SLAVIČÍN - Pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním při hledání pracovního uplatnění a získání pracovní praxe u zaměstnavatelů organizuje slavičínská Nadace Jana Pivečky. Od března roku 2013 pro tyto účely spustila dva projekty pro 40 zájemců o pracovní umístění. Pomohla najít pracovní uplatnění pro 37 lidí.
„Nejprve to byl dvouletý projekt Zkuste to s námi, který začal v březnu 2013 a skončil letos koncem dubna. Od listopadu 2014 do 31. října letošního roku běží další pod názvem Zkuste nám dát šanci. Projekty podporuje Evropský sociální fond a pořádá je Obecně prospěšná společnost Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky. Těmito projekty jsme oslovili občany s postižením, aby si sehnali práci, dostali se mezi lidi a mohli žít plnohodnotný život,“ uvedla ředitelka nadace Božena Filáková.
Projektu Zkuste to s námi se ve dvou turnusech zúčastnilo 24 lidí ve věku do 30 let se zdravotním postižením tělesným nebo lehkým mentálním, kteří byli zcela bez praxe nebo s praxí minimální. „Hodnota projektu představovala 3,913 milionů korun, z toho dva miliony korun z Evropského sociálního fondu putovaly na úhradu mzdových nákladů firmám, které účastníky projektu zaměstnávaly. Pracovní místa jsme vytvořili pro všechny účastníky jak ve výrobních firmách, tak i ve školství, v neziskových organizacích a sociálních službách.  Některým z nich se podařilo udržet si místo i po skončení podpory v proplácení mzdových prostředků,“ sdělila Božena Filáková.
Díky Nadaci Jana Pivečky sehnal trvalé pracovní místo i Erik Fojtík. „Již přes rok pracuji jako asistent vedoucího montáže ve výrobní společnosti, vykonávám administrativní práci, v případě potřeby i lehčí fyzickou,“ prozradil usměvavý muž na invalidním vozíku. Svým vzhledem sportovce nezapřel. Hraje totiž sledge hokej za zlínský mistrovský tým a slovenskou reprezentaci. Díky pochopení zaměstnavatele zvládá pracovní vytížení i sport.
Druhý projekt Zkuste nám dát šanci je tentokrát zaměřený na věkově širší cílovou skupinu a začlenilo se do něj 16 lidí ve věku od 20 do 59 let. „Ve skupině jsou i dva nevidomí, kteří by velmi těžce získali práci. Hodnota projektu je 2,541 milionů korun, z této částky je 1,6 milionu určena zaměstnavatelům na mzdy. V současné době skončily vzdělávací aktivity a 13 osob jsme umístili na pracovní místa, zbývající tři ukončily účast v projektu na vlastní žádost,“ řekla Božena Filáková.
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., zajišťuje od roku 2007 odborné kurzy, školení, vzdělávací akce, lektorskou činnost, ale i volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých včetně poradenství a pomoci sociálně handicapovaným osobám. „Šest let provozujeme ve Slavičíně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KamPak? a čtvrtým rokem i ve Valašských Kloboukách. Pozornost věnujeme mládeži ve věku od 11 do 26 let, pomáháme jí v nepříznivých životních a sociálních situacích. Poskytujeme bezplatné sociální služby v rozsahu 18 hodin týdně. Kluby v obou městech evidují na 150 pravidelných uživatelů, další docházejí nepravidelně. Činnost zařízení podporují dotacemi Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj i obě města,“ přiblížila další činnost nadace její ředitelka.
Nadace Jana Pivečky vznikla před 19 lety a pokračuje v tradičních aktivitách, z nichž některé započaly už za jeho života. „Pořádáme soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje, Helfíkův kotár – soutěž s branně zdravotnickou tématikou pro páté třídy základních škol, diskusní fóra mládeže nebo výtvarné soutěže pro malé školy. Významná je soutěž pro mladé návrháře do 30 let o Cenu Nadace Jana Pivečky, která je vyhodnocena vždy na veletrhu KABO.  K dalším akcím patří divadelní představení, koncerty, plesy, akce v Pivečkově lesoparku a další,“ vyjmenovala Božena Filáková.
Vlastimil Langer

1. Diskusní fórum s europoslankyní Martinou Dlabajovou provázela velká účast mládeže. 2. Ocenění za nejlepší zpětné vazby z diskusních fór mládeže. 3. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže malých škol. Foto: Zuzana Kujová.