Na zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb poskytne kraj více než 57 milionů korun

10.06.2021 13:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu k zajištění priorit ve výši 18,77 milionu korun, Programu pro sociální služby ve výši 37,63 milionu korun a Programu k zajištění dostupnosti ve výši 1,52 milionu korun. Finanční podpora pomůže zajistit dostupnost sociálních služeb na území Zlínského kraje.
„Žádosti o finanční podporu posílali poskytovatelé sociálních služeb přes webovou aplikaci KISSOS, tedy Krajský informační systém sociálních služeb. V rámci uvedených programů jsme podpořili příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem i poskytovatele sociálních služeb, kteří nejsou našimi příspěvkovými organizacemi. Jde nám o to, aby v našem kraji byly zajištěny sociální služby na co nejlepší úrovni,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
„Rada Zlínského kraje také doporučila krajským zastupitelům ke schválení udělení finanční podpory dalším poskytovatelům sociálních služeb. Zastupitelstvo se bude materiálem zabývat na svém příštím zasedání, které se uskuteční 21. června,“ doplnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj
Foto: Archiv SNZ