Na udělení medaile ministerstva školství navrhuje Zlínský kraj Evu Čapkovou

26.01.2021 15:14

ZLÍNSKÝ KRAJ - Krajská rada vyjádřila souhlas s podáním návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v prvním stupni Evě Čapkové, ředitelce Dětského domova a Základní školy Vizovice. Informovala o tom radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, která má ve své kompetenci školství a kulturu.
„Stříbrná medaile prvního stupně je ministerstvem školství udělována za dlouhodobé vynikající působení v oblasti školství nebo za mimořádně záslužný čin při zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání. Paní ředitelka Čapková tyto podmínky po všech stránkách maximálně splňuje a považujeme ji za velmi vhodného kandidáta na ocenění,“ řekla radní Zuzana Fišerová. Medaile se udělují zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března.
Ve zdůvodnění návrhu se mimo jiné uvádí:  Paní Eva Čapková, ředitelka Dětského domova a Základní školy Vizovice, působí ve školství od roku 1983, nejdříve jako vychovatelka v dětském domově, učitelka a od roku 2003 jako ředitelka organizace, která sdružuje dětský domov a základní školu vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením, více vadami či autismem. Za léta působení ve funkci ředitelky se jí podařilo nejen celkově rekonstruovat budovu dětského domova, ale také dále průběžně zkvalitňovat život dětí v domově; bylo vybudováno sportovní hřiště, outdoorový areál, revitalizována zahrada. Snahou paní ředitelky je vytvořit pro děti prostředí, které se v maximální možné míře přibližuje běžné rodině.
V období mimořádných změn v organizaci činnosti školy a především dětského domova za ztížených hygienicko-epidemiologických podmínek souvisejících s COVID-19 se Eva Čapková příkladně zapojila do řešení aktuální situace, zajišťovala mimořádná organizační a

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj