Na sídlišti 1. máje začíná projekt revitalizace zeleně

21.10.2021 08:06

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Sídliště 1. máje bylo vytipováno k revitalizaci kvůli stáří zeleně, kterému odpovídá zdravotní stav některých dřevin. Ošetřením a dosadbami bude docíleno splnění provozní bezpečnosti, funkce rekreační a estetické, ale také funkce ekologické.  
„Na podzim letošního roku se budou provádět arboristické práce. Celkem bude odstraněno 46 ks stromů a také některé skupiny keřů. Součástí těchto prací bude také provedení výchovných a zdravotních řezů vybraných dřevin. Následně na jaře roku 2022 proběhne výsadba stromů v celkovém počtu 107 kusů a doplněny budou také keře v ploše 356 m²,“ uvedla tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.
„Revitalizace zeleně vychází ze zpracované Územní studie sídelní zeleně. Jarní výsadba doplní například stávající aleje, které lemují páteřní komunikaci na 1. máji. Nové stromy pomohou také zastínit pobytové plochy a hřiště v sídlišti. Na procházce městem s občany, která se zaměřovala právě na zeleň, jsme se shodli na potřebě zeleně ve městě a věřím, že revitalizace konkrétně na tomto sídlišti bude přínosem,“ dodala místostarostka Kristýna Kosová.

Celková finanční náročnost projektu činí cca 3,4 m korun, přičemž 85 % z této částky bude hrazeno z dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm