Na podporu sociálně zdravotních aktivit uvolní kraj více než dva miliony korun

17.04.2021 08:28

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí dotací na podporu sociálně zdravotních aktivit. „Mezi 56 projektů rozdělí kraj celkem 2,135 mil. korun. Dotace dalším pěti projektům ve výši 136  tisíc korun budou ještě schvalovat krajští zastupitelé,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Organizace dotaci využijí například na rekondiční a ozdravné pobyty, rehabilitační cvičení, výchovně vzdělávací aktivity, kroužky pro rodiče s dětmi, vzdělávání lidí s handicapem, canisterapii a další aktivity. Cílem programu je zlepšení zdravotního, fyzického i psychického stavu seniorů a osob se zdravotním postižením, dále posílení vztahů v rodině, zvýšení motivace k dárcovství krve prostřednictvím ocenění dárců a zabezpečení bezbariérového prostření,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí a neziskový sektor.
Žádosti o dotace v Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit mohly podávat právnické i fyzické osoby. Podporu dalším 5 projektům v celkové výši 136 tisíc korun bude schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém příštím zasedání 19. dubna.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ