Na pěti místech v kraji se uskutečnila kontrola vozidel autobusových i železničních dopravců

07.03.2021 14:58

ZLÍNSKÝ KRAJ – Kontrolu vozidel autobusových a železničních dopravců, kteří zajišťují dopravní obslužnost ve Zlínském kraji, provedli v úterý 2. března přímo v terénu na pěti různých místech v kraji zaměstnanci společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, která je krajskou příspěvkovou organizací.
„Předmětem kontroly bylo dodržování technických a provozních podmínek, vyplývajících ze smluv uzavřených mezi dopravci a krajem,“ informoval Jan Vandík z oddělení komunikace a vnějších vztahů.
„Jednalo se o první větší kontrolu, do budoucna chceme tyto kontroly naplánovat v častějších intervalech tak, aby probíhaly v průběhu celého roku,“ uvedl náměstek hejtmana Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.
Namátková kontrola, kterou prošlo 41 autobusů a 28 vlaků, byla zaměřena zejména na funkčnost informačních a odbavovacích systémů, ale také na čistotu vozidel, topení, klimatizaci i na další prvky, které jsou důležitou součástí komfortu pro cestující.
„Naši kontroloři odhalili několik nedostatků, které se týkaly například toho, že ve vozidlech nebyl vylepen výňatek z tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK) či ceník ID ZK, na vnitřním informačním panelu se nezobrazovalo číslo linky, nepřehrálo se hlášení pro nevidomé vně autobusu nebo řidič nebyl oblečen ve stejnokroji. Směrem k dopravcům, u kterých se pochybení vyskytla, uplatní kraj sankce vyplývající ze smluvních ujednání,“ přiblížil výsledky kontroly Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj