Na ocenění lze nominovat mistry rukodělné výroby i tradiční lidové zvyky a obyčeje

31.10.2022 10:02

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila výzvy k předkládání nominací na krajský titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
„Titul Mistra bude v roce 2023 udělen již po dvanácté maximálně třem osobám s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, jež dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a přiměřeně svým možnostem předávají tyto znalosti budoucím generacím a prezentují své výrobky na veřejnosti. Návrh může podat fyzická, nebo právnická osoba,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Bohatství Zlínského kraje je dáno prolínáním různorodých etnografických tradic, jež tvoří pestrou mozaiku krojů a krojových doplňků doplněných nepřeberným množstvím kulturních počinů. Důležitou roli sehrávají pracovití lidé, kteří udržují a hlavně předávají ostatním um a dovednosti tradiční řemeslné výroby. Díky nim je řada jarmarků nebo výstav neopakovatelným zážitkem,“ konstatovala radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová
Zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje, jehož hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Zlínského kraje může podat fyzická, nebo právnická osoba. Navržen může být jednotlivec, nebo společenství, která uchovávají a předávají statek dalším generacím.
Obě nominace na předem stanoveném formuláři přijímá od 3. října do 28. února 2023 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, v jehož gesci je Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje (Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště), které také zodpoví případné dotazy.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZ