Na dotace schválilo letos Uherské Hradiště už přes 23 milionů korun

21.02.2022 11:20

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Pro první pololetí roku 2022 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích celkem 23,3 milionů korun. Žádosti o dotace na druhé pololetí budou přijímány v měsících dubnu a květnu.
„V rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí či obnovy historické architektury město Uherské Hradiště v první polovině roku 2022 podpořilo celkem 59 projektů ve výši 2,289 milionu korun. Rozhodli o tom jak radní města na svých dřívějších schůzích, tak zastupitelé na svém zasedání dne 14. února, přidělování dotací je, podle jejich výše, v kompetenci obou orgánů města,“ sdělil tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
Prostřednictvím individuální dotace bylo dále podpořeno 12 projektů ve výši 17,308 milionů korun a v rámci dlouhodobé spolupráce byl podpořen 1 projekt dotací ve výši 3,725 milionu korun. Celkem se tedy jednalo o částku 21,033 milionů korun.
Programy na 2. pololetí budou zveřejněny na úřední desce města od 21. 2., žádosti o dotace budou pak přijímány od 24. dubna do 23. května 2022. 
Pro 2. pololetí 2022 je finanční krytí dotačních programů následující:
Dotační program obnovy historické architektury 382 000 Kč,
dotační program životního prostředí 56 500 Kč,
dotační program mládeže a vzdělávání 155 000 Kč,
dotační program sportu 2 054 000 Kč,
dotační program kultury a cestovního ruchu 250 000 Kč.
„Podpora činností spolků a organizací je pro město neodmyslitelná. Město podporou spolků, organizací a projektů v nejrůznějších oblastech lidského konání, kultuře, folkloru, sportu, vzdělávání a podobně, deklaruje, že jsou pro nás důležité. Jsou to právě tito lidé, kteří pomáhají pozvedat úroveň života ve městě. V posledních dvou letech ovlivněných covidem byla každá z akcí v podstatě vzácností a o to víc doufáme, že se podaří činnost spolků a obecně společenský život vrátit brzy do normálu,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště