Na dofinancování sociálních služeb uvolní kraj více než 52 milionů korun

25.08.2021 18:06

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na zajištění dostupnosti sociálních služeb na svém území uvolní kraj ze svého rozpočtu 52,723 milionu korun. Finanční rámec podpory k dofinancování sociálních služeb pro letošní rok v pondělí 23. srpna schválili krajští radní.
„Žádost o finanční podporu v rámci Programu k dofinancování mohli poskytovatelé sociálních služeb podávat do 5. srpna prostřednictvím Krajského informačního systému, tedy webové aplikace KISSoS. Z 245 doručených žádostí bylo po posouzení podpořeno 232 žádostí. Dotace obdrží například domovy pro seniory, denní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další poskytovatelé, kteří se podílejí na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území našeho kraje,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
V souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 bude také navýšena kapacita u sociální služby chráněné bydlení.
„V Nedakonicích budou moci od 1. září přijmout do chráněného bydlení pět nových klientů, kterým tak umožní žít samostatnější a kvalitnější život. Mám radost z toho, že se nám v kraji daří navyšovat kapacitu právě u tohoto typu sociální služby, která umožňuje lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít plnohodnotný život,“ doplnila Hana Ančincová.
„Poskytnutím finanční podpory k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 se bude zabývat také Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém příštím zasedání 13. září,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj