Muzeum Kroměřížska pořádá konferenci Židé a Morava

08.11.2022 07:20

KROMĚŘÍŽ - Po třech letech se 9. listopadu do Muzea Kroměřížska vrací konference Židé a Morava, tentokrát už XXVII. ročník. Hlavním tématem jsou Poslední roky židovských komunit na Moravě a ve Slezsku před transporty.
Letos poprvé pořadatelé zaměřují konferenci, nad níž převzala záštitu radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzana Fišerová, na nějaké výročí. „Vybrali jsme smutnou připomínku transportů židovských obyvatel našich zemí do ghetta Terezín. Kroměřížští Židé tam byli transportováni na přelomu června a července 1942,“ uvedl historik Muzea Kroměřížska Petr Pálka.
Vystoupit však mohou i badatelé, kteří se ve svých příspěvcích nedrží tohoto stanoveného tématu. „Tím je podpořena tradiční a ceněná pestrost naší akce. Vedle posledních roků židovských komunit na našem území tak přednášející pojednají rovněž o židovských podnikatelích, publicistice, památkách a soužití s většinovým křesťanským obyvatelstvem,“ vysvětlil Petr Pálka.
Konference je určena nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Poslechnout si příspěvek a diskutovat s odborníky může přijít kdokoliv, kdo se zajímá o dějiny a život židovského obyvatelstva na Moravě a ve Slezsku.
„Na letošní ročník je přihlášeno 15 přednášejících z celé České republiky. Zastoupena je například Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Židovské muzeum v Praze, Moravský zemský archiv v Brně, Městské muzeum Valašské Klobouky a nechybí ani pořádající Muzeum Kroměřížska a soukromí badatelé,“ sdělila Martina malá, PR pracovnice muzea.
„Konference se těší trvalému zájmu odborné veřejnosti. Z tradice jejích sedmadvaceti ročníků vyplývá, že zaujímá významné místo v oblasti zkoumání židovské problematiky,“ je přesvědčena ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková. Všechny příspěvky vyjdou v publikaci Židé a Morava XXVII, který bude vydán do roka od konání konference.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Muzeum Kroměřížska