Muzejníci ze Zlínského kraje sbírali zkušenosti a inspiraci v Norsku

21.06.2022 08:56

ZLÍNSKÝ KRAJ – Skupina kurátorů a odborníků z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a z Muzea regionu Valašsko strávila v první polovině června společně se Zuzanou Fišerovou, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství, několik dní v norském regionu Innlandet. Spolupráce s tímto krajem (dříve Hedmark) začala již před 16 lety a postupně se prohlubovala zejména v oblasti kultury a spolupráce mezi muzei.
„Po dlouhé pauze způsobené covidovou pandemií tak měli odborníci z muzeí zase možnost vycestovat do partnerského regionu, aby se inspirovali jinými přístupy v oblasti kurátorství, vedení sbírek a expozic, lektorských programů i archeologie. Radní Zuzana Fišerová se pak soustředila nejvíce na propojování svých tematických sekcí, zájem měla také o zkušenosti v oblasti kreativního vzdělávání,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Jsem velmi ráda, že jsme společně s kolegy z našich muzeí mohli poznat osvědčené postupy a kulturní programy, které jsou velmi propracované a přizpůsobené vzdělávacím potřebám. Určitě by bylo zajímavé se k tomuto tématu vrátit a zabývat se například i metodologií nebo financováním kulturních a vzdělávacích programů. Velkou inspirací je pro mě také krajská kulturní koncepce a systém řízení muzeí,“ uvedla radní Zuzana Fišerová.
Kromě setkání se zástupci kraje Innlandet a měst Hamar a Elverum absolvovala skupina muzejníků ze Zlínského kraje také odborný program v muzeích Glomdal, Norsk Skogmuseum, v Průmyslovém muzeu Klevfos, středověkém muzeu Domkirkeodden a také v novém krajském depozitáři, který se dostal díky svému technickému vybavení i prostoru mezi evropskou špičku.
„Byli jsme nadšení a mile překvapení z vřelého přijetí od našich norských partnerů, kteří s námi po celou dobu pobytu upřímně a s velkou energií debatovali o muzejnictví, památkové péči, edukaci a roli muzeí v současné společnosti vůbec. Jsme hrdí, že jsme mohli reprezentovat muzea Zlínského kraje. Získané poznatky jistě zúročíme v naší dlouhodobé snaze o to, aby naše muzea obstála v 21. století,“ přiblížila své dojmy Ivana Spitzer Ostřanská z Muzea regionu Valašsko.
„Oceňuji norská muzea za odvahu pustit se do těžkých a ve společnosti jistě kontroverzních témat, jako jsou přistěhovalci nebo dokumentace kočovných subkultur. V dobrém slova smyslu to představuje typ angažovaného muzea, které si je vědomo své nepostradatelné role ve společnosti na poli edukace a osvěty. Mám pocit, že v České republice často chybí odvaha pustit se do takto obtížných témat. Muzea a kurátoři dávají přednost osvědčeným klasikám, na které hlavně přijdou lidé a které neurazí,“ hodnotí nové poznatky historik Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Ondřej Machálek.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj