Muzejní knihovna je zařazena do Katalogu knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

09.05.2021 09:31

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - Dobrou zprávou pro všechny příznivce a badatele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je zařazení naší muzejní knihovny do širšího Katalogu knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, který najdete na webových stránkách muzea anebo přímo na stránce katalogu https://knihovny.zlkraj.cz/library/muzeumzlin/.
„Po otevření toho odkazu se návštěvníkovi nabídne databáze více než 27 tisíc titulů a 30 tisíců svazků, odborné literatury a periodik orientujících se především na regionální tiskoviny. V regionálních fondech knihovny Muzea jihovýchodní Moravy lze také prozkoumat složení knihoven známých regionálních osobností, jakými byli například František Bartoš, Jiří Hanzelka nebo Karel Pavlištíkm“ uvedla knihovnice MJVM Zlín Veronika Balajková.
K dispozici jsou i regionální periodika jako Zlín: sdělení zaměstnanců firmy Baťa, Svit, Tep, Rudý říjen, Barum, Gottwaldovský kovák, Gottwaldovská jiskra, Vítězná práce a řada dalších. Dále v našich knihovních fondech čtenáři najdou odbornou literaturu týkající se obecné historie, etnografie, botaniky, geologie a zoologie. V neposlední řadě je zde uvedeno více než 1200 záznamů sbírkových knih od konce 14. století až do poloviny 19. století.
Katalog knihoven paměťových institucí Zlínského kraje(https://knihovny.zlkraj.cz)vznikl na základě celokrajského projektu financovaného z dotačního programu Ministerstva kultury VISK 3 pod záštitou Zlínského kraje.
„Katalog sdružuje na jenom místě katalogy knihoven Hvězdárny Valašské Meziříčí, Slováckého muzea, Muzea Kroměřížska, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko. Badatelům se tak naskýtá jedinečná možnost výběru z více než 160 tisíc titulů regionální a odborné literatury, v nichž mohou vyhledávat ve všech šesti knihovnách současně případně prohledávatdatabázi každé knihovny zvlášť,“ dodala Balajková.
Katalog vytvořený odbornou firmou Tritius Solutions a.s. nabízí všechny standardy vyhledávání tištěných dokumentů: jednoduché vyhledávání podle autora, názvu či klíčových slov, kombinovaný dotaz dle typu dokumentu, tématu či data vydání atd.
Většina knihoven zapojených do Katalogu knihoven paměťových institucí Zlínského kraje je vzhledem ke své jedinečnosti k dispozici čtenářů pouze k prezenčním návštěvám, jimž bohužel současná hygienická nařízení příliš nepřejí. „Doufáme, že v brzkých lepších časech opět uvítáme řadu čtenářů, kterým díky novému katalogu můžeme lépe prezentovat naše knihovní fondy,“ doplnila Veronika Balajková.

Vlastimil Langer

Zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy
Ilustrační foto: Archiv SNZ