Morový sloup na Riegrově náměstí si vyžádá rozsáhlejší práce

15.10.2021 07:42

KROMĚŘÍŽ - Na sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí probíhají restaurátorské práce. Provádí je firma Chládek a Tintěra z Pardubic a měly by být hotové do konce listopadu.
„Zhotovitelská firma nás upozornila, že kromě zásahů uvedených ve smlouvě o dílo, bude třeba provést ještě další restaurátorské práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Jiné práce naopak oproti plánu nemusí být realizovány,“ poznamenala místostarostka Daniela Hebnarová.

Vícepráce vycházejí z aktuálních zjištění o stavu památky a poznatků získaných při demontáži soch a provádění některých činností. Zejména sochy jsou více poškozené, než ukazovala původní zkoumání. Problémy způsobují především kovové výztuže uvnitř soch, jejichž koroze má za důsledek poškození kamene. Bude tak třeba zcela nahradit některé části plastik a kovových prvků sloupu, nově se bude vyrábět replika soklu pod sochou sv. Wolfganga, je třeba zhotovit a osadit nerezové čepy pro umístění a zabezpečení soch na sloupu. Navíc oproti předpokladům bude třeba chemicky vyčistit sochařskou výzdobu a architekturu, což se zjistilo až po provedení laboratorních analýz vzorků z povrchů.

„Město tak za provedení zakázky zaplatí více. Na změně ve financování má podíl také fakt, že některé práce započítané v původním rozpočtu prováděny nebudou. Předběžně se počítá s 2,2 miliony korun navíc, ale navýšení nebude s největší pravděpodobností tak vysoké. Přesná částka bude známa až po dokončení prací na konci listopadu,“ sdělil Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
Původní rozpočet počítal s cenou 7,3 milionu korun. „Provedením těchto prací bude restaurátorský zásah kompletní a oprava sloupu Nejsvětější Trojice tím bude dokončena,“ doplnila Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje. V současné době se připravuje studie úpravy bezprostředního okolí morového sloupu.

Sloup Nejsvětější Trojice, který je součástí Městské památkové rezervace Kroměříž, je zapsaný na seznam českých kulturních památek. Jedná se o významnou 12 metrů vysokou sochařskou památku vrcholně barokní tvorby Jana Sturmera zhotovenou z pískovce v letech 1724 až 1726, kterou pořídili kroměřížští měšťané jako projev vděčnosti za překonání morové epidemie v roce 1715.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž