Mohl se váš předek setkat s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem?

05.12.2015 09:12

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Moravské zemské muzeum a jeho Centrum slovanské archeologie sídlící v Uherském Hradišti, dovolují si tímto požádat o spolupráci na vědeckém výzkumu. Jeho cílem je srovnání DNA, tedy nositele genetických informací, získaných analýzami kosterních ostatků pocházejících z raně středověkého pohřebiště na výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti-Sadech (9.-12. století) a žijících jedinců ze současné populace vybraných měst a obcí Uherskohradišťska. Jedná se především o muže, nositele příjmení, o němž se v obci traduje, že svým původem sahá hluboko do minulosti, a zvláště o ty, kteří mohou svůj rodokmen doložit i konkrétními záznamy. Podstata spolupráce spočívá v jednoduchém a přísně anonymním úkonu odebrání slin ke genetickému výzkumu. Výsledná informace, tedy zda dávní předchůdci účastníků výzkumu žili v době Velké Moravy a raného českého státu, tedy v 9. až 12. století, bude všem zúčastněným poskytnuta zdarma.
Odběry vzorků slin dobrovolných dárců, které provede specialistka v daném oboru, se uskuteční v prostorách Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti, Velehradská třída 537 (naproti autobusového nádraží), v následujících dnech: Pondělí 7. prosince od 13 do 18 hodin, středa 9. prosince od 8 do 13 hodin a sobota 12. prosince od 9 do 16 hodin. Pomožte i vy svojí spoluúčastí na jistě zajímavém a významném projektu poodhalit souvislosti naší dávné historie se současností. Každý účastník si během návštěvy může bezplatně prohlédnout prostory Centra slovanské archeologie, včetně expozice Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě.
Genetický výzkum proběhne v souladu se zákonem na ochranu osobních dat.
Jiří Jilík
Výšina sv. Metoděje foto v Uherském Hradišti-Sadech. Foto: www.slovackemuzeum.cz