Ministerstvo životního prostředí mění dva parametry kotlíkových dotací

03.04.2022 12:20

ZLÍNSKÝ KRAJ - Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním o změně dvou podmínek výzvy nových kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti.
„V první řadě dochází o navýšení maximální výše dotace pro tepelná čerpadla o 50 tisíc Kč, tj. ze 130 tisíc na 180 tisíc korun. A zadruhé bude omezena podpora plynových kondenzačních kotů. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Žadatelé, kteří mají plynový kondenzační kotel vyměněný nebo jeho výměna proběhne do 30. dubna  budou navíc k žádosti přikládat jako přílohu Doklad o uvedení kotle do provozu nebo Zprávu o montáži. V případě, že žadatelé výměnu kotle do konce dubna nestihnout, budou muset předložit k žádosti závaznou objednávku od dodavatele vystavenou do 30. dubna. Z ní musí být zřejmé, že instalace kotle byla objednána před tímto datem. Těmto žadatelům bude žádost schválena a dostanou dotaci až 95% uznatelných nákladů, maximálně ve výši 100 tisíc Kč. V případě výměny plynového kondenzačního kotle po 30. dubnu  a nedoložení závazné objednávky s datem do konce dubna, nebude již žadatelům dotace poskytnuta.
„Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává podle Ministerstva životního prostředí otevřená, a záleží mj. na podobě schválení Operačního programu Životní prostředí 2021- 2027 ze strany Evropské komise,“ dodala tisková mluvčí.
Kraj očekává, že výzva na Kotlíkové dotace 2022+ bude vyhlášena začátkem května. V červnu by měl být zahájen příjem žádostí, s předpokládaným ukončením 31. srpna. Termíny se mohou měnit v závislosti na schvalovacím procesu ministerstva. O případných změnách bude Zlínský kraj žadatele informovat nawww.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Text a foto: Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj