Městský úřad Otrokovice je druhým nejpřívětivějším v kraji

27.11.2021 07:43

OTROKOVICE - Šestý ročník soutěže Přívětivý úřad přinesl Otrokovicím druhé místo v kategorii obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
„Úřad je otevřen každý den v týdnu, pouze pro některé dny je potřeba se objednat. Otevření, a tím také možnost vyřídit si vše potřebné, jsme dokázali zachovat i po celou dobu pandemie. Objednání ke konkrétnímu pracovníkovi se osvědčilo hned několikrát,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Otrokovice Radana Zenáhlíková.
Lidé si podle ní vyřídí své záležitosti rychleji, navíc v době pandemie se neshlukují na chodbách a nedochází tak ke zvýšenému riziku přenosu nákazy. „U agend jako jsou vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu, nabízíme možnost online objednání na konkrétní termín již několik let. I v době nouzového stavu jsme se snažili a snažíme odbavit všechny objednané klienty. Samozřejmě za dodržení všech současných hygienických opatření,“ dodala tajemnice.
V soutěži byly při posuzování přístupnosti kladně hodnoceny také služby tzv. Pojízdného úřadu. To znamená, že v některých případech nemusí klient na úřad, ale úřad přijede za ním.
V oblasti komunikace využívá městský úřad všechny dostupné prostředky, webové stránky, Otrokovické noviny, sociální sítě, ale také např. systém informačních SMS. Samozřejmostí jsou také nové aplikace.
„Za přínosný komunikační kanál považuji aplikaci Hlášení závad, díky které mohou lidé okamžitě reagovat na situace, se kterými se během dne setkají. Mapa nvestic zase občany pomyslně provede  ukončenými, probíhajícími i připravovanými investicemi. Nejen tyto aplikace jsou ukázkou funkčního propojení chodu města a městského úřadu. Spolupráce všech zajišťuje služby, které jsou pro občany efektivní a dostupné, “doplnila starostka města Otrokovice Hana Večerková.
Městský úřad Otrokovice se snaží občanům otevřít co nejvíce a nabídnout jim nadstandardní služby. „Ocenění je výsledkem práce městského úřadu, vedení města a všech zaměstnanců, kteří se podílejí na vytváření moderního úřadu a snaží se zlepšovat služby pro občany. Za to všem patří poděkování,“ uzavřela tajemnice Radana Zenáhlíková.

Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19.Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice