Městská policie Zlín zahájila kontroly dětských hřišť na výskyt použitých jehel a injekčních stříkaček

11.05.2021 07:37

ZLÍN - S příchodem prvního dne, kdy se denní teploty přiblížily letním hodnotám, zahájila Městská policie Zlín pravidelné kontroly dětských hřišť. V rámci plošné Akce Jehla vyrazili strážníci v neděli 9. května dopoledne vybaveni ochrannými prostředky, boxy na infekční materiál, kleštěmi či dlouhými pinzetami prohlédnout dětská hřiště, pískoviště, parky a další odpočinková místa určená primárně pro naše nejmenší. Hlídky MP Zlín současně provedly také kontrolu veřejného pořádku a pozornost zaměřily i na vybavení hřišť a jejich případné poškození.
„Strážníci tak provedli zevrubnou kontrolu 98 dětských hřišť v centru města i příměstských částech, při nichž se strážníkům žádnou použitou jehlu ani stříkačku nalézt nepodařilo. Zlín se tak opět zařadil mezi města, kde je riziko poranění o tyto potenciálně infekční předměty poměrně nízké. Přesto doporučujeme, aby ze strany veřejnosti nebylo toto nebezpečí zcela bagatelizováno a zejména rodiče malých dětí by měli mít vždy přehled kde, jak a s čím si jejich potomci hrají,“ informoval Pavel Janík, zástupce ředitele městské policie.
„Městská policie Zlín se také dlouhodobě věnuje osvětě, jak správně postupovat při nálezu použitých stříkaček a jehel. Již děti v mateřské škole se v rámci preventivního programu „Bezpečí pro naše nejmenší“ seznamují se základními pravidly, jak se při takové situaci chovat. Jedna ze zásad, kterou dětem vštěpujeme, je, že nesmí na nalezené injekční stříkačky v žádném případě sahat a hrát si s nimi. Větší školáci už vědí, že je potřeba zavolat na tísňovou linku MP Zlín – 156“, uvedl k tomuto programu prevence kriminality ředitel MP Zlín Milan Kladníček.
Přestože takto zaměřené kontroly probíhají pravidelně, setkávají se strážníci s nálezy nebezpečného infekčního materiálu na veřejném prostranství prakticky každý týden.
„Širokou veřejnost, zejména pak rodiče dětí, ale můžeme uklidnit, že v loňském roce jsme žádný takový výskyt nezaznamenali na dětském hřišti,“ doplnila manažerka prevence kriminality MP Zlín Kamila Nováková.
Lidé by však měli být přesto obezřetní a všímat si okolí, kde se pohybují. Při kontrolách nebo na základě oznámení od občanů strážníci posbírali za rok 2021 jehly a injekční stříkačky celkem v 87 případech.
Městská policie Zlín proto i nadále nabádá rodiče dětí, kteří se svými ratolestmi navštíví dětská hřiště, aby brali v potaz toto potencionální nebezpečí a v případě nálezu infekčního materiálu se ihned obrátili na tísňovou linku MP Zlín – 156.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městská policie Zlín