Město získalo dotaci na obnovu Hrazanské ulice, opraví ji během podzimu

19.06.2021 11:09

LUHAČOVICE - Občané i návštěvníci Luhačovic budou moci už brzy využívat další nově opravené komunikace. Zrekonstruována bude ulice Hrazanská, která je důležitou výpadovkou z Luhačovic směrem na místní část Řetechov, Ludkovice a Pozlovice. Na rekonstrukci Hrazanské se začátkem června městu podařila získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, bez které by se samospráva do finančně nákladného projektu pustit nemohla. „Celkově jde o přibližně 420 metrový úsek a předpokládané náklady na jeho opravu činí cca 7,5 mil. korun. Dotace by měla pokrýt více než třetinu nákladů, čerpat ji lze až do výše 2,7 mil. Kč. Zbytek město zajistí z vlastních zdrojů,“ přiblížil místostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci oblast investic.
Rekonstrukce bude rozdělena do dvou podzimních etap, které jsou ale technologicky odlišné. „První etapa se týká 160 metrové spodní části ulice. Tento úsek je teď vydlážděn žulovými kostkami. Ty budou nahrazeny povrchem z odolného kompozitního materiálu, který kombinuje tuhé betonové podloží s vrchní obrusnou vrstvou z asfaltu. Opravená komunikace bude bezpečnější nejen kvůli novému povrchu silnice. Naproti domu č.p. 31 se posune osa komunikace o cca o 3 metry, čímž dojde k rozšíření vozovky a jejímu částečnému narovnání. Vzhledem k těmto úpravám se bude v lokalitě dělat i přeložka sloupu a vedení nízkého napětí,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku Ing. Magdalena Blahová.
Druhá etapa rekonstrukce naváže na první úsek a řešit bude pokračování komunikace směrem do horní části ulice. „Celkově jde o 260 metrů, kde bude položena nová vrstva asfaltového povrchu a i zde budou opraveny přilehlé chodníky,“ doplnila Blahová.
K delší dobu plánované rekonstrukci město přistupuje kvůli značnému opotřebování komunikace, pod jejichž částí se navíc nedávno muselo měnit plynové potrubí a vodovod. Právě kvůli plánu na kompletní rekonstrukci Hrazanské se po výměně plynovodu a vodovodu komunikace obnovila pouze provizorně. „Šlo o úsporu nákladů,“ vysvětlil místostarosta Šůstek.
Oprava Hrazanské ulice by měla být dokončena už během listopadu. „Plán je začít v září. Rekonstrukce se neobejde bez částečných a ani bez úplné uzavírky. Budeme se ale samozřejmě snažit zachovat v rámci možností průjezdnost, jak jen to půjde, abychom nepřetěžovali objízdnou trasu, která povede kolem školy směrem k nádraží,“ uzavřel Šůstek. 
Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Luhačovice
Ilustrační foto: Archiv SNZ