Město Valašské Meziříčí přistupuje k bezpečnosti v dopravě aktivně

21.11.2021 07:56

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Město bez závažných dopravních nehod, takový je cíl představitelů radnice. O tom, že se jej postupně daří naplňovat, svědčí nejen řada organizovaných aktivit, ale také předávání dobré praxe dalším městům a obcím napříč republikou.

„Od letošního roku má valašskomeziříčská radnice k dispozici Strategii bezpečnosti silničního provozu na roky 2021-2030 (dále Strategie). Připravila ji místní Komise BESIP ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno a navazuje na Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje a na Strategii BESIP 2021-2030 ČR,“ informoval Jakub Mikuš, tiskový mluvčí meziříčské radnice.
Vychází mimo jiné z takzvané Vize nula, k níž jsme se připojili už dříve. Jejím cílem je zcela eliminovat smrtelné dopravní nehody na území Valašského Meziříčí a na minimum snížit také procento nehod s vážnými následky,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová, která prezentovala příklady dobré praxe zástupcům měst a obcí z celé republiky.
„Aktuálně například ve spolupráci s BESIPem provádíme bezpečnostní audity místních komunikací a na základě vytipovaných problémů stanovujeme další postup při opravách cest a chodníků. Samozřejmostí je řada aktivit zaměřených na bezpečnost v dopravě, jež pravidelně organizujeme s naší Komisí BESIP. Mezi ně patří osvětové akce pro děti a širokou veřejnost,“ pokračovala místostarostka Odstrčilová.
Cílem všech uvedených aktivit je v horizontu deseti let dosáhnout nejen Vize nula, ale také záměru: Valašské Meziříčí – město bez závažných dopravních nehod.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí

Ilustrační foto: Archiv SNZ