Město Uherské Hradiště oceňovalo pedagogické pracovníky

19.11.2021 11:16

UHERSKÉ HRADIŠTĚ -  Slavnostní předání ocenění nejlepším pedagogickým pracovníkům z uherskohradišťských škol a školských zařízení se uskutečnilo ve čtvrtek 18. listopadu. Vloni se ocenění učitelů a dalších pedagogických pracovníků nekonalo kvůli epidemii koronaviru.
„Slavnostní odpoledne ve velkém sále Reduty již tradičně doprovodil slovem herec a moderátor David Vacke. Celý program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními, při kterých se představily herečky Pavlína Hejcmanová a Tereza Hrabalová, ale také žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště,“ uvedl tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
Ceny oceněným předávali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou. „Ocenění vnímám nejen jako symbol poděkování za náročnou, přínosnou a záslužnou práci všech pedagogických pracovníků, ale letos také jako vyjádření vděku za přístup pedagogů k mimořádně ztížené situaci ve školách vlivem opatření při epidemii koronaviru. Školy patřily a stále patří mezi nejostřeji sledované instituce v zemi a musí se vyrovnávat s těžkými problémy. Zdaleka ne každý může uspět v tak náročné činnosti, jako je práce s dětmi a mládeží, a dosáhnout v ní kvalitních výsledků, zejména ve ztížených podmínkách,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.
Návrhy na ocenění podávají ve stanovené lhůtě zejména ředitelé, školské rady či pedagogické kolektivy škol a školských zařízení zřízených městem. Dále to mohou být členové Komise pro oblast vzdělávání Rady města Uherské Hradiště, ale i ostatní pedagogická i nepedagogická veřejnost.   
Odborná komise vybrala na základě doručených nominací celkem 21 pedagogických pracovníků. Oceněni byli jak pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště, tak i pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště a dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží.
Město Uherské Hradiště je zřizovatelem šesti základních škol. Z mateřských škol je 10 škol sloučeno v jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská. Další dvě mateřské školy (na Větrné a v Jarošově) jsou součástí sloučených subjektů základních škol.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště