Město rozdělilo neziskovým organizacím další peníze

13.09.2021 13:00

KROMĚŘÍŽ - Radnice ve druhé dotační výzvě rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které působí či pořádají akce na území města, zhruba 275 tisíc korun. Žádosti do 50 tisíc korun schválila již dříve městská rada, žádost nad 50 tisíc posuzovali ve středu 8. září zastupitelé.
„Pevně věřím, že akce tentokráte nebude nutné rušit tak, jako tomu bylo v minulém roce. Vážíme si každého občana, který je aktivní a dělá něco pro druhé,“ řekl starosta Jaroslav Němec.
„Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Dotace je poskytována na akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10 tisíc korun mohl být příspěvek přiznán až do výše 100 procent celkových výdajů,“ sdělil tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
Žadatelem může být fyzická osoba i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohly žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené Kroměříží, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.
„Město už letos v dubnu v první výzvě, kde bylo možné žádat i o dotaci na provoz a činnost, rozdělilo neziskovým organizacím, spolkům a dalším subjektům více než 2,4 milionu korun,“ doplnila Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice, která má agendu dotací na starost.
Mimo dotační systém dostávají navíc některé velké organizace působící na území Kroměříže finanční příspěvky přímo z městského rozpočtu. Pro sportovní kluby v něm bylo vyčleněno více než pět milionů korun, pro organizace z dalších oblastí další téměř jeden milion korun.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Kroměříž

Foto: Archuv SNZ