Město rodičům usnadnilo příjezd k MŠ Gorkého a ke Klubíčku

18.03.2023 13:37

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice úpravou dopravního značení a přechodné parkovací plochy zpříjemnila rodičům vyzvedávání dětí z Mateřské školy Gorkého a rodinného centra Klubíčko Kroměříž. Rodiče nyní mohou vjet téměř až ke škole z ulice Vrchlického, kde pro ně dosud platil zákaz vjezdu.
„Výjimku měla pouze vozidla dopravní obsluhy. Nyní ji mají i automobily dopravující děti do mateřské školy a do Klubíčka,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.
Úpravu dopravního značení doprovázela i úprava plochy, na kterou mohou rodiče odstavit své automobily na nezbytně nutnou dobu, než dítě do školky či Klubíčka odvedou, nebo si ho naopak vyzvednou.
„Plocha po pravé straně ulice byla proto dosypána drceným kamenivem a zhutněna vibrační deskou, aby zde bylo možné přechodně parkovat. V budoucnu plánujeme trvalé zpevnění této plochy,“ doplnil místostarosta Karel Holík.
MŠ Gorkého má nyní pět tříd, které navštěvuje více než 110 dětí. Klubíčko si pronajímá protější budovy bývalé oční školky, kde provozuje dětskou skupinu.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Kroměříž