Město Otrokovice a Teplárna Otrokovice a.s. darovaly profesionálním hasičům finanční dar

01.10.2020 07:18

OTROKOVICE/ZLÍN - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje obdržel od města Otrokovice a firmy Teplárna Otrokovice a.s. finanční dar ve výši padesáti a čtyřiceti tisíc korun. 
„Tato celková finanční částka je určena na pořízení zátěžového trenažéru pro fyzickou přípravu, výcvik s dýchací technikou a výcvik s protichemickým přetlakovým oděvem příslušníků na stanici Otrokovice,“ sdělila tisková mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková.
„Velmi si vážíme vzájemné spolupráce a rádi bychom touto formou poděkovali za poskytnuté finanční prostředky,“ dodala mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj: HZS Zlínského kraje

Ilustrační foto: Archiv KNZ