Město Kroměříž rozdělilo neziskovým organizacím více než 2,4 milionu korun

22.04.2021 08:26

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které působí či pořádají akce na území města, více než 2,4 milionu korun. Žádosti do 50 tisíc korun schválila již dříve městská rada, žádosti nad 50 tisíc korun posuzovali v dubnu zastupitelé. „Podpora těchto spolků a organizací je důležitá. Věřím, že epidemie koronaviru pomine a že své akce na rozdíl od minulého roku budou moci uspořádat,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.
Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů, školství, výchovy a vzdělávání a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Dotace je poskytována na provoz, činnost a akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10 tisíc korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů.
„Žadatelem může být fyzická osoba i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města,“ připomněl Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
Město letos celkem pro tyto účely vyčlenilo více než tři miliony korun, loni to bylo 2,65 milionu korun. „Zbývající částka by měla být rozdělena ve druhé dotační výzvě, v níž budeme žádosti přijímat od 14. do 25. června do 14 hodin. Ve druhé výzvě už ale bude možné žádat pouze na akce, ne na provoz a činnost,“ řekla Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice, která má agendu dotací na starost.
Mimo dotační systém dostávají navíc některé organizace působící na území Kroměříže dotace přímo z městského rozpočtu. Pro sportovní kluby v něm bylo vyčleněno více než pět milionů korun, pro organizace z dalších oblastí další téměř jeden milion korun.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Kroměříž

Ilustrační foto: Archiv SNZ