Město Kroměříž dokončilo úpravy lokality Medkovy rybníky

19.08.2022 11:38

 KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice dokončila instalaci naučné stezky v lokalitě Medkových rybníků. „Cestou po ní se můžete seznámit s ptactvem, které zde a v okolí žije, zkusit poznávat stromy, poznat zvuky dřeva pomocí dendrofonu, získat základní přehled o koloběhu vody v krajině a vyzkoušet si vodní splávek,“ popsal místostarosta Vít Peštuka. Instalované informační tabule budou sloužit k environmentální výuce. Některé tabule jsou interaktivní. Stezku vhodně doplnily lavičky, které nabízejí posezení u vody.
„Hlavním tématem naučné stezky je voda a s ní související živočichové – ryby, obojživelníci i ptactvo. Tabule upozorňují i na to, jak město a lidé v něm žijící ovlivňují krajinu. Medkovy rybníky jsou cennou mokřadní lokalitou, která se nachází na severovýchodě Kroměříže. Jsou pozůstatkem těžby cihlářské hlíny. Nedaleko je několik dalších významných přírodních lokalit souvisejících s lužními lesy, mokřady, vodními toky či vodními plochami, jako jsou Stonáč, Wolfův splávek nebo třeba naučná stezka Zámeček směřující k přírodnímu parku Záhlinické rybníky,“ uvedl Jan Vondrášek, kroměřížský tiskový mluvčí.
„Je to přírodní prvek v jinak silně zastavěném území neboli v urbanizované krajině. Lidé Medkovy rybníky využívají k rybaření, ale také ke krátkým procházkám,“ doplnil Peštuka. Lokalita přitom byla dlouho nepovšimnutá. Nezodpovědní lidé zde zakládali černé skládky, které se díky dobrovolníkům daří odstraňovat. S ohledem na zde žijící divoká zvířata není vhodné v lokalitě umisťovat odpadkové koše. „Prosíme proto všechny návštěvníky, aby své odpadky z přírody odnášeli, aby Medkovy rybníky byly příjemným místem pro rekreaci a aktivní trávení volného času,“ dodal Peštuka.
Název lokality Medkovy rybníky je spojen s rodinou Jana Medka, který zde od roku 1894 provozoval cihelnu. Po ukončení těžby se zatopené hliníky staly vyhledávaným místem pro koupání.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Městský úřad Kroměříž