Město Kroměříž chystá úpravy lokality Medkovy rybníky

30.11.2021 07:07

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice připravuje instalaci naučné stezky v lokalitě Medkových rybníků. „Přiblíží historii vzniku místa i jeho současný význam a zmíní nejdůležitější zástupce zdejší fauny a flóry. V rámci naučné stezky budou navrženy informační tabule, které mohou sloužit k environmentální výuce. Některé tabule budou interaktivní,“ poznamenal místostarosta Vít Peštuka.

Hlavním tématem naučné stezky by měla být voda a s ní související živočichové – ryby, obojživelníci i ptactvo. „Tabule upozorní také na blízkou a evropsky významnou lokalitu Stonáč i na to, jak město a lidé v něm žijící ovlivňují krajinu. Medkovy rybníky jsou cennou mokřadní lokalitou, která se nachází na severovýchodě Kroměříže v místě dvou bývalých štěrkopískoven. Nedaleko je několik dalších významných přírodních lokalit souvisejících s lužními lesy, mokřady, vodními toky či vodními plochami, jako jsou Wolfův splávek nebo třeba naučná stezka Zámeček směřující k přírodnímu parku Záhlinické rybníky,“ vysvětlil Jan Vobndrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.

„Je to přírodní prvek v jinak silně zastavěném území. Lidé rybníky využívají k rybaření, ale také ke krátkým procházkám. Lokalita přitom byla dlouho nepovšimnutá, nezodpovědní lidé zde zakládali černé skládky, které se díky dobrovolníkům daří odstraňovat. Věřím, že instalace naučné stezky přispěje k tomu, aby se z Medkových rybníků stalo příjemné místo pro rekreaci a aktivní trávení volného času,“ doplnil Peštuka.

Stezku vhodně doplní lavičky, které nabídnou možnost posezení u vody. „Do konce letošního roku připravíme konkrétní projekt, který bude následně sloužit jako podklad pro realizaci, jež by mohla proběhnout na jaře příštího roku,“ uzavřela vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž