Město jedná o koupi objektu bývalé restaurace na Slovanském náměstí

23.06.2022 15:08

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice jedná se společností PMS Reality o možné koupi bývalé restaurace a přilehlých pozemků na Slovanském náměstí. Rada uložila právnímu odboru, aby společnost oslovil. „Město by budovu mohlo využít zejména pro dětské družiny blízké Základní školy Slovan, která pro tyto účely nemá dostatečné kapacity,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.
Základní škola Slovan je největší základní školou ve Zlínském kraji, navštěvuje ji zhruba 900 žáků. „Družinu však je škola schopna z prostorových důvodů zajistit jen pro žáky prvního, druhého a třetího ročníku. Vhodné by přitom bylo, pokud by družinu mohly navštěvovat i děti ze zbylých ročníků prvního stupně, tedy ze čtvrtých a pátých tříd,“ dodal Němec.
Budova někdejší restaurace vizuálně kazí dojem ze Slovanského náměstí, které radnice revitalizovala v roce 2014. Město navíc připravuje i úpravu blízkého prostranství u Knihovny Kroměřížska. „Bylo by proto vhodné, aby byla opravena a využívána i budova bývalé restaurace, ať město získá další upravenou lokalitu, ve které se lidé budou cítit dobře,“ doplnil Němec.
Stav třípodlažního objektu není z technického hlediska příliš dobrý. „Nicméně pro budoucí rekonstrukci bývalé restaurace jsou stávající konstrukce využitelné. Jedná se zejména o nosné zdi, nosný sloupový systém a střechu,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček. Budova nevykazuje znaky statických poruch.
„Na její rekonstrukci bylo vydáno platné stavební povolení, měla být podle něj využita na pohostinskou činnost. V roce 2014, kdy byla zpracována projektová dokumentace, byly náklady na rekonstrukci plánovány na zhruba 36 milionů korun. V nynějších cenách by oprava objektu odhadem přišla na více než 50 milionů korun. Město by ale na pořízení i rekonstrukci budovy mohlo čerpat dotace,“ sdělil Jan Vondrášek, kroměřížský tiskový mluvčí.
„V současné době je z dotačních prostředků podporována výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro dětské skupiny. Mezi uznatelné náklady patří i nákup nemovitostí včetně pozemků. Předpokládá se, že podobné výzvy budou vypsány i v následujících letech,“ dodal Pecháček. Další možností je využít dotační programy směřované na energetické úspory.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městský úřad Kroměříž