Město dokončilo obnovu ulic Prostřední a Mlýnská

14.11.2022 11:32

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Položením čtyř bronzových plaket do parteru ulice Prostřední město završilo obnovu ulic Prostřední a Mlýnská v historickém centru Uherského Hradiště. Obě ulice se dočkaly výměny povrchu, přibyl také nový mobiliář či osvětlení. Náklady na revitalizaci obou ulic dosáhly přes 20 milionů korun.
„Od poslední komplexní opravy v roce 1995 byl povrch ulic Prostřední a Mlýnská již technicky nevyhovující, vyznačoval se značnými nerovnostmi a často i narušením dlažby. Stavební práce, které v obou ulicích začaly letos na jaře, spočívaly zejména v úpravě povrchů, které byly kompletně vyměněny za nové.  Povrchy pokryla nová žulová kamenná dlažba atypické skladby. Součástí akce bylo i odstranění nevyhovujícího veřejného osvětlení z fasád domů a instalace nového veřejného osvětlení umístěného na sloupech. Zároveň došlo k osazení nového městského mobiliáře včetně prvků zeleně,“ uvedl Jan Pášma, tiskový mluvčí hradišťské radnice.
Autorkou textu pro čtyři bronzové plakety, poukazující na historické souvislosti daného místa, je historička Blanka Rašticová. Text plakety umístěné na rozhraní s Masarykovým náměstím je věnován ulici Prostřední, další ulici Mlýnské, plaketa před Starou radnicí nese text o její historii a poslední pojednává o Mariánském náměstí. Na grafickém návrhu spolupracoval pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy Kamil Mikel. Na základě veřejné zakázky byla k realizaci  vybrána společnost Anea z Prahy. Cena byla 516 tisíc korun.
„Dílo velmi vhodně doplňuje celkové ztvárnění Prostřední ulice. Chci poděkovat nejen všem, kdo se na akci podíleli, ale velké díky vyslovuji také rodině Nguyenově, která v těchto ulicích dlouhodobě podniká, a která na plakety věnovala městu 100 tisíc korun. Takové gesto se nevidí každý den,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. Nguyenovi provozují v Prostřední ulici restauraci Tom a v ulici Mlýnské nehtové studio Meli.
Ztvárnění obou ulic navázalo na předchozí rekonstrukce ulic Havlíčkovy a Šromovy se záměrem dát vzhledu ulic v historickému jádru města jednotný ráz.
„Obě ulice jsou opravené kvalitně a podle mě si nezaslouží kritické hlasy, které akci trochu ukvapeně provázely ještě před jejím dokončením. Kvůli přítomnosti provozoven s občerstvením v ulici Prostřední se úklidu a údržbě povrchu věnujeme ve zvýšené míře. Nyní již získává potřebnou patinu, ale je to také hodně o lidech a jejich ohleduplnosti ke svému okolí,“ okomentovala současný stav místostarostka města Pavlína Jagošová. Ulice Prostřední a Mlýnská, nacházející se v centru historické části města Uherské Hradiště, jsou součástí městské památkové zóny. V ulici Prostřední, která se v minulosti jmenovala také Česká, Radniční, Antonína Švehly, nebo i Stalingradská, se nachází celá řada historických památek, z nichž nejvýznamnější je původní středověká radniční budova. V souběhu s realizací oprav se uskutečnil i archeologický výzkum, jehož výsledkem byly cenné informace z historie města a získání menšího souboru movitých nálezů. 
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště