Luhačovice zkrášlí 200 nových stromů

17.05.2021 09:15

LUHAČOVICE - Přibližně dvě stovky nově vysazených listnatých stromů brzy na několika místech zkrášlí lázeňské město Luhačovice a jeho místní části Polichno, Kladná Žilín a Řetechov. Lokality jsou již vytipovány a díky dotacím od Ministerstva životního prostředí budou zajištěny stromy i další potřebný materiál pro výsadbu.  Akce nazvaná Zasaď si svůj strom nejen zlepší životní prostředí, ale zapojením obyvatel posílí také rozvoj místní komunity. Jak vysvětlil starosta Marian Ležák, stromy spojením s konkrétními lidmi získají jedinečný příběh.
„Chceme probudit zájem našich občanů o své město a prostředí, ve kterém žijí. S naší pomocí si můžou vysadit strom, který si jako patron vezmou za svůj. Strom poroste v blízkosti jejich domovů, denně ho budou mít na očích, mohou si ho pojmenovat a bude tak provázet jejich život,“ přiblížil starosta Marian Ležák.
Město se ve spolupráci se základní a mateřskou školou snaží do akce zapojit i rodiče s dětmi. „Jedna z lokalit určená k výsadbě je právě u cesty mezi budovami ZŠ a MŠ, kde vznikne oboustranná alej okrasných sakur. Rodiny mají šanci si zde strom zasadit a pozorovat, jak roste spolu s jejich dítětem. Věřím proto, že si lidé projekt vezmou za svůj. Dlouhodobě se snažíme směřovat naše město k ekologii a jsem rád, že se to daří právě i díky této akci,“ poznamenal starosta.
Komunitní povahu projektu Zasaď si svůj strom dokresluje také fakt, že se do propagace kampaně zapojily i děti ze ZUŠ Luhačovice. Vytvořily obrázky pro propagační plakáty, které za podpory místních firem na akci upozorní v citylightech na autobusovém nádraží. Součástí bude samozřejmě i informace o všech lokalitách, kde se bude vysazovat. Jak nastínila manažerka projektu Jarmila Ďurďová, jednotlivá místa i druhy dřevin a jejich počty byly vybrány ve spolupráci s TS Luhačovice a architektem.
„Šlo o to, aby stromy co nejlépe vyhovovaly danému prostředí. Vybírali jsme mezi okrasnými i ovocnými druhy. Na místě mezi ZŠ a MŠ počítáme s 18 okrasnými sakurami. Těch bude 26 vysazeno také na luhačovickém hřbitově a u příjezdu do jeho areálu. Nejde jen o místo pietní, ale i turistický cíl, protože je zde pochována manželka hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Výsadbu v dalších lokalitách Luhačovic ještě upřesňujeme,“ sdělila Ďurďová. Přiblížila také, kde se bude sázet v místních částech města. Například v Kladné Žilín to bude na místním Výletišti.
„Nové dřeviny zde svými kořeny zpevní břeh u jednoho z altánů, vybírali jsme proto speciální druhy vhodné k tomuto účelu. Další část z 26 druhově různých listnáčů bude umístěna tak, aby poskytla stín otevřenému hřišti, u kterého mají být v letošním roce umístěny nové dětské atrakce,“ řekla Ďurďová.
V Řetechově se bude sázet na trase známé naučné stezky Luhačovickým Zálesím ve směru na Maleniska. „Nejblíže obci vznikne nová švestková alej, u turistického posezení nad Řetechovem budou vysazeny dvě nové lípy. Na dalším úseku trasy bude také obnovena již téměř zaniklá třešňová alej. Celkem se jedná o 36 ks nových stromů. V obci Polichno pak budeme sázet celkem 21 stromů v centru obce. Část bude v areálu u bývalé školy, který slouží k setkávání místních občanů. Několik okrasných jabloní pak esteticky doplní opodál prostor náměstíčka,“ popsala Ďurďová.
Výsadba bezmála 130 stromů ve zmíněných lokalitách bude financována z prostředků Státního fondu životního prostředí MŽP. „Jedná se o pokrytí 100% způsobilých výdajů z dotací Ministerstva životního prostředí. Celková výše podpory je vyčíslena na 818 tisíc Kč a zahrnuje i výdaje na závlahu. Plánujeme vysadit také dalších asi 70 ks nových dřevin, u těch ještě aktuálně řešíme konkrétní podobu výsadby. Možnosti financování nám poskytne nově vypsaná dotační výzva MŽP,“ sdělila Ďurďová.
„První fáze výsadby vzrostlých stromů ve speciálním kořenovém balu bude pokračovat 22. května přímo v Luhačovicích v lokalitách u ZŠ a na místním hřbitově. Následující sobotu, tedy 29. 5. se bude sázet v Polichně. Druhá fáze se zrealizuje na podzim, a to v Kladné Žilín a Řetechově. Těšíme se, že se do této krásné akce zapojí co nejvíce občanů,“ uzavřela Ďurďová.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Luhačovice