Luhačovice hostily zasedání Krajské sekce sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

17.10.2021 11:50

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zasedání Krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se uskutečnilo minulý týden v Luhačovicích. Členové Krajské sekce byli seznámeni s výsledky činnosti za rok 2021, vypořádáním připomínek ze strany Ministerstva kultury k podmínkám Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, probírali se vhodná témata na pořádání on-line seminářů a v neposlední řadě vyhlášení soutěží Památka roku 2021 a Mladí fotografují památky.

„Soutěž ´Mladí fotografují památky´ je určena pro fotografy do 21 let. Budu velmi ráda, když se zapojí i studenti našich středních škol. Je  to dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Náš kraj je krásný a bohatý na kulturní dědictví, věřím proto, že mladí budou mít dostatek inspirace. Předsednictvo soutěž vyhlásí v polovině října letošního roku. Podmínky budou zveřejněny mimo jiné i na webu Zlínského kraje,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství Zlínského kraje.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. K 1. 2. 2021 má celkem 206 členů, z toho 196 řádných (obcí, měst a městských částí) a 10 přidružených. Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví.  Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,organizuje Dny evropského dědictví - Dny otevřených dveří památek (European Heritage Days - EHD),  Brány památek dokořán  (inspirováno Otevřenými branami Zlínského kraje), u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (18. 4.) připravují společně s členskými městy zajímavý program (výstavy, prohlídky, koncerty, zpřístupňují památky).

Sdružení je partnerem Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, orgánů vrcholných zastupitelských sborů, odborných nestátních institucí působících v oblasti památkové péče, nezávislých neziskových organizací zabývajících se péčí o národní dědictví a spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi působícími v ČR i v zahraničí, jejichž poslání je shodné s jeho cíli.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj