Lidická tragédie je v ZŠ Žerotínova stále živá

10.06.2024 13:26

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Školní zahrada valašskomeziříčské ZŠ Žerotínova patřila v pondělí 10. června pietní akci věnované tragickým událostem, k nimž došlo před 82 lety v Lidicích.

„Od roku 2018 roste v areálu školy živé memento událostí z 10. června 1942 v podobě ‚dcery‘ Lidické hrušně. Štěp památného stromu je zároveň poslem naděje,“ informoval Jakub Mikuš, tiskový mluvčí valašskomeziříčské radnice.
 „Jedná se o v pořadí 27. z dosud 44 vysazených stromů a jsme moc rádi, že se mu na naší školní zahradě daří,“ uvedl Milan Knápek, ředitel ZŠ Žerotínova a pokračoval: „I díky tomu si zmíněné události každoročně připomínáme mimo jiné za účasti zástupců Občanského spolku Lidice a dalších významných hostů. Žáci naší školy letos navíc opět získali Čestné uznání v rámci Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice s kolektivní prací Karavana posílání zpráv v dějinách lidstva.“

Na pondělí10. června si děti z Žerotínky pod vedením svých pedagogů připravily krátké vzpomínkové pásmo. Piety se zúčastnili také radní města Valašské Meziříčí a další hosté. „I když se nám 82 let může zdát jako hodně dlouhá doba, je důležité, abychom na lidickou tragédii nezapomněli. V Základní škole Žerotínova se to daří díky skvělým pedagogům a šikovným žákům. Nemalý podíl na tom mají také další organizace a spolky v čele s naší valašskomeziříčskou Společností pro uchování odbojových tradic, které se na organizaci této pietní akce každoročně podílejí, a já jim za to děkuji,“ navázala místostarostka Yvona Wojaczková.

ZŠ Žerotínova uspořádala pietní akt ve spolupráci s Občanským spolkem Lidice, místní Společností pro uchování odbojových tradic (SUOT), Československou obcí legionářskou a městem Valašské Meziříčí.
Vlastmi Langer
Zdroj a foto: MěÚ Valašské Meziříčí